Ģimenes lietas

Kādos gadījumos ir nepieciešama zvērināta advokāta palīdzība? Ir vairākas juridiska rakstura lietas, kad pārstāvēt jūsu intereses var tika advokāts, kam ir zvērināts statuss.

Palīdzība ģimenes tiesību jautājumos:
• laulības līgumu sastādīšana un noslēgšana;
• laulības šķiršana vai to atzīšana par nederīgsu;
• kopmantas sadale pēc šķiršanās;
• vecāku tiesību ierobežošana vai tiesību uz bērnu aizbildniecību atņemšana;
• uzturlīdzekļu piedziņa;
• aizbildnības vai aizgādnības noteikšana, vai tā atcelšana;
• paternitātes noteikšana vai tā apstrīdēšana;
• bērnu tiesību aizsardzība Latvijā un Eiropā;
• citi jautājumi, kas saistīti ar ģimenes tiesībām.