Palidzība krimināllietās

                           

Zvērināts advokāts Artūrs Marģevičs nodrošina personas aizstāvību kriminālprocesā, pirmstiesas izmeklēšanas un tiesas izmeklēšanas stadijās. Liela pieredze aizturēto, apsūdzēto vai aizdomās turamo aizstāvībā lietās par nodarījumiem:


• pret satiksmes drošību;
• pret dabas vidi;
• pret personas dzīvību vai veselību;
• par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu;
• pret personas brīvību, godu un cieņu (nelikumīga brīvības atņemšana, personas nolaupīšana, cilvēku tirdzniecība, neslavas celšana utt.);
• pret tikumību un dzimumneaizskaramību;
• pret īpašumu (zādzība, krāpšana, piesavināšanās, mantas bojāšana, izspiešana utt.);
• tautsaimniecībā (kontrabanda, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, novešana līdz maksātnespējai, izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga aprite u. t. t.);
• pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību (bandītisms, huligānisms, šaujamieroču un šaujamieroču munīcijas glabāšana, izmantošana, datornoziegumi un kibernoziegumi, narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgā aprite utt.);
• pret jurisdikciju (apzināti nepatiesa liecība, ziņojums vai atteikšanās dot liecību, noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana, neziņošana par noziegumu utt.);
• Valsts institūciju dienestā (dienesta pilnvaru pārsniegšana, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, Kukuļņemšana, kukuļdošana utt.).