Strīdu risināšana ar bankām

Vai bankām vienmēr ir taisnība izvirzot pretenzijas pret saviem klientiem? Kā liecina pieredze, dažkārt bankas darbojas pārkāpjot Latvijas Republikas likumus un starptautiskās tiesību normas.


Kāda veida strīdi ar bankām pastāv? Šādas situācijas var rasties, ja kredītiestāde vai finanšu iestāde pārkāpj:

    • hipotēkas līgumu;
    • soda aprēķināšanas nosacījumus;
    • pārkreditēšanas nosacījumus;
    • nepareizi vērtē ieķīlāto īpašumu, uc.

Advokāta Artūra Marģeviča pieredzē ir vairāki vinnēti pirmstiesas un tiesas strīdi starp ierindas bankas pakalpojumu saņēmējiem un lielām bankām. Tādēļ, ja esat pārliecināts savā taisnīgumā, un jums ir pamatoti pierādījumi, vēlme un neatlaidība, lai panāktu tiesiskumu, droši varat vērsties pēc palīdzības un atbalsta.