Nodokļu konsultācijas

                                  

Nodokļu konsultācijas ir nepieciešamas gan jaundibinātiem, tāi skaitā arī esošiem uzņēmumiem.

Artūrs Marģevičs sniegs kvalificētu konsultāciju par darījumiem ar nodokļiem Latvijā, Eiropas Savienībā un Krievijā, kā arī atbildēs uz jautājumiem par uzņēmuma nodokļu plānošanu tā dažādās attīstības stadijās.


Advokāts sniegs Jums juridiskus padomus par nodokļu darījumiem, kas tika veikti gan ar fiziskām, kā arī ar juridiskām personām, dažādu formu darījumiem. Jums tāpat palīdzēs sagatavot rakstiskus atzinumus aplikšanas ar nodokli jautājumā konkrētu darījumu ietvaros - kā jau paveiktajiem, tā arī nākotnes, lai sarēķinātu nodokļus un veikt uzņēmuma analīzi.

Turklāt advokāts konsultē pirms pieteikties bankrota procedūras sākuma un pirms uzņēmuma likvidācijas procesa sākuma.
Sakarā ar likumdošanas attīstību un aplikšanas ar nodokli kontroli, zvērināts advokāts veic detalizētas konsultācijas fiziskām personām.