Pārstāvībā šķīrējtiesās

 

 

 

 

Saimniecisko strīdu atrisināšana šķīrējtiesā ir plaši attīstīts strīdu risināšanas veids musdienās.

Zvērināta advokāta līdzdalība, risinot strīdus šķīrējtiesā, ir nepieciešama sekojošos gadījumos:

• pildot tiesnešapalīdzība šķīrējtiesas izvēlē;
• izvēlētās vai piedāvātās šķīrējtiesas reglamenta un reputācijas novērtēšana;
• šķīrējtiesas procesuālo dokumentu sagatavošana, arī attiecībā uz prasības nodrošināšanu;
• piedalīšanās šķīrējtiesas sēdēs;
• procesuālās darbības izpildu raksta saņemšanai vai izpildu raksta izsniegšanas apstrīdēšanai;
• piedalīšanās šķīrējtiesas sprieduma izpildē.

Sakarā ar to, ka šķīrējtiesai ir savas priekšrocības salīdzinot ar izskatīšanu valsts tiesā, Artūrs Marģevičs var sniegt kvalitātīvu pārstāvību ar šo procesu saistītu lietas vešanas gaitā.