Strīdu risināšana ar apdrošināšanas kompānijām

Gadījumos, kad apdrošināšanas kompānija atsakās maksāt, nepamatoti zemu novērtēmaksājumu izmaksu apmēru par apdrošināšanu, ievērojami   novilcina maksājumu noteikumus, Jums palīdzēs zvērināts advokāts Artūrs Margevičs.


Advokāta profesionālajā bagāžā ir vairāki vinnēti pirmstiesu un tiesu strīdi ar apdrošināšanas kompānijām. Pamatoti sagatavotie dokumenti, rūpīgi atlasīti   pierādījumi ir pamatā jebkurā veiksmīgajā juridiskajā strīdā, tai skaitā, ar apdrošināšanas kompānijām.