Aizsardzība pret medicīnas kļūdām

Tiesu medicīnas pakalpojumi tiek sniegti šādos gadījumos:

• kad ir nepieciešama pacienta slimības vēstures medicīniski juridiskā analīze;
• prasības pieteikumu sagatavošana pirmās instances tiesā un turpmākajos tiesvedības posmos;
• pacienta interešu pārstāvība pirmās instances tiesvedības gaitā un arī turpmākajās instancēs, kā arī klienta interešu pārstāvībā Augstākajā tiesā un Eiropa Tiesā;
• piesaistīšana augstāko instanču tiesas.