Labdarība


      Artūrs Margevičs bez maksas konsultē cilvēku tirdzniecības upurus, kuri cieš no vardarbības,

necilvēcīgas izturēšanās, krāpšanas vai cita veida vardarbības, kuri palikuši bez iztikas līdzekļiem un nespēj pienācīgi sevi aizstāvēt.