Par mani
Manas juridiskās darbības kvalifikācijas garantija ir piederība Latvijas Republikas advokatūrai.
2007.gadā absolvēju Latvijas Policijas akadēmiju, iegūstot Akadēmisko maģistra grādu tiesību zinātnēs.
Mācības tiek turpinātas doktorantūrā.
Mans darba galvenais uzdevums sniegt dažāda veida juridiskus pakalpojumus un rast risinājumus, krimināltiesībās, civiltiesībās, administratīvo pārkāpumu tiesībās, administratīvajās, cilvēktiesībās, komerctiesībās un starptautisko tiesību jomā.
Veicu kvalificētu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan arī lietas izskatīšanā visu instanču tiesās, kā arī pārstāvu personas cita veida lietās gan valsts iestādēs, gan visu instanču tiesās.
Zvērināta advokāta darbā pastāv dažādi speciāli instrumenti, kas pieejami tikai juristam šādā statusā, piemēram, advokāta pieprasījums, islaicīgas aizturēšanas vietas vai ieslodzījuma vietas apmeklējums u.t.t. Sagatavoju pieprasījumus dažādām fiziskām, juridiskām personām un valsts iestādēm, lai saņemtu informāciju un pierādījumus, kas nepieciešami lietas risināšanai.
Sniedzu kvalificētu juridisku palīdzību Latvijas Republikas teritorijā, bet nepieciešamības gadījumā varu sniegt palīdzību Latvijas Republikas iedzīvotājiem atrodoties citās Eiropas Savienības valstīs, brīvi sazinos latviešu, krievu un angļu valodās.
Zvērināta advokāta juridiskā palīdzība bāzējas uz viņa profesionālajām zināšanām un pieredzes. Mana darba visaugstākā atzinība ir sasniegt klientam nepieciešamo rezultātu.