Palidzība administratīvajā procesā Zvērināts advokāts Artūrs Marģevičs nodrošina klientu interešu aizsardzību administratīvās lietās.

  • Valsts institūciju (amatpersonu) un pašvaldību institūciju augstākstāvošajā valsts institūcijā (augstāk stāvošās amatpersonas priekšā) un pašvaldības institūcijas lēmumu apelēšanu.
  • Aizsardzību un pārstāvību administratīvajā tiesā, Ieņēmumu dienestā, Valsts policijā, Patērētāju tiesību aizsardzībai birojā, Pašvaldības policijā, Valsts darba inspekcijā, Valsts būvinspekcijas un pašvaldības būvpārvaldē, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, Autotransporta kontrolē, Valsts energoinspekcijā, Valsts sanitārās inspekcijā, Valsts mēža dienestā, Konkurences padomē, Valsts valodas centrā, Finanšu ministrijas loteriju un azartspēļu uzraudzības inspekcijās un citu institūciju.
  • Iesniegumu sagatavošanu iesniegšanai administratīvajā tiesā.