Iemesli, lai sazinātos ar advokātu
  • Jūs aizturēja Valsts policija vai cita izmeklēšanas iestāde;
  • Jūs saņēmāt pavēsti ar aicinājumu ierasties sniegt liecības uz izmeklēšanas iestādi vai tiesu;
  • Pret jums ir uzsākts kriminālprocess vai administratīvā pārkāpuma process;
  • Aizstāvības nodrošināšanai izmēklešanas iestādē, tiesu instancēs;
  • Pret jums ir iesniegts prasības pieteikums tiesā vai jūs vēlaties iesniegt to pret kādu personu;
  • Jūs esiet cietis no noziedzīga nodarījuma un vēlaties saņemt atlīdzību;
  • Laulības šķiršanas lietā vai mantojuma lietā;
  • Cilvēktiessību aizstāvībai starptautiskajās organizācijās;
  • Dokumentu juridiskai analīzei.