Palidzība krimināllietās Veicu efektīvu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās gan pirmstiesas kriminālprocesā izmeklēšanas iestādēs, gan arī lietas izskatīšanā visu instanču tiesās, tai skaitā, apelācijas un kasācijas instances tiesās. Piedalos visās izmeklēšanas darbībās (pratināšanā, konfrontēšanā, liecību pārbaudē uz vietas, kratīšanā, ekspertīzes noteikšanā, uzrādīšanā atpazīšanai u.c.), drošības līdzekļa izraudzīšanā, kā arī tiesas sēdēs.Piedāvāju individuālu pieeju un aizstāvības taktiku katram klientam, lai spētu nodrošināt rūpīgu un efektīvu aizsardzību tā interesēm. Procesuālo dokumentu un atzinumu sagatavošana jebkurā kriminālprocesa stadijā:

  • sagatavoju pieteikumus par izmeklēšanas darbību veikšanu;