Ģimenes lietas Kādos gadījumos ir nepieciešama zvērināta advokāta palīdzība? Ir vairākas juridiska rakstura lietas, kad pārstāvēt jūsu intereses var tika advokāts, kam ir zvērināts statuss.

Palīdzība ģimenes tiesību jautājumos:

  • laulības līgumu sastādīšana un noslēgšana;
  • laulības šķiršana vai to atzīšana par nederīgsu;
  • kopmantas sadale pēc šķiršanās;
  • vecāku tiesību ierobežošana vai tiesību uz bērnu aizbildniecību atņemšana;
  • uzturlīdzekļu piedziņa;
  • aizbildnības vai aizgādnības noteikšana, vai tā atcelšana;
  • paternitātes noteikšana vai tā apstrīdēšana;
  • bērnu tiesību aizsardzība Latvijā un Eiropā;
  • citi jautājumi, kas saistīti ar ģimenes tiesībām.