Aizsardzība pret medicīnas kļūdām Tiesu medicīnas pakalpojumi tiek sniegti šādos gadījumos:

  • kad ir nepieciešama pacienta slimības vēstures medicīniski juridiskā analīze;
  • prasības pieteikumu sagatavošana pirmās instances tiesā un turpmākajos tiesvedības posmos;
  • pacienta interešu pārstāvība pirmās instances tiesvedības gaitā un arī turpmākajās instancēs, kā arī klienta interešu pārstāvībā Augstākajā tiesā un Eiropa Tiesā;
  • piesaistīšana augstāko instanču tiesas.